Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV)

Národný ústav celoživotného vzdelávania (predtým Academia Istropolitana) bol zriadený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v roku 1990 ako priamo riadená organizácia ministerstva, s cieľom podporovať aplikáciu medzinárodných programov Rady Európy v oblasti postgraduálneho vzdelávania slovenských odborníkov pri zapájaní Slovenska do európskych štruktúr. 

14.mája 2010 sa Academia Istropolitana premenovala na Národný ústav celoživotného vzdelávania (NUCŽV).

Okrem pôvodne stanovených cieľov organizácie v súčasnosti plní Národný ústav celoživotného vzdelávania úlohy spojené s implementáciou národnej Stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva a s transferom inovácií v oblasti vzdelávania do vzdelávacích politík v Slovenskej republike.

EPALE / Elektronická platforma vzdelávania dospelých

24.09.2015 14:00 - Bratislava

Popis

Miesto konania: Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava


Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) ako Národná podporná služba pre riadenie a podporu elektronickej platformy EPALE bude účastníkov informovať o výhodách a možnostiach jej využívania. EPALE je multilinguálnou a medzinárodnou komunitou s otvoreným členstvom. Zástupcovia NÚCŽV-NSS (Národná podporná služba pre EPALE), MŠVVaŠ, AIVD, SAAIC a iní sa pripoja k iniciatíve Európskej komisie vytvoriť celoeurópsku komunitu v on-line prostredí, ktorý spojí a zároveň i umožní stretávanie profesionálov (zástupcov za vzdelávacie inštitúcie, ministerstvá, vysoké školy, žurnalistov a ďalších odborníkov) z oblasti vzdelávania dospelých. 


  • Mgr. Eva Brázdilová, projektový manažér EPALE

  • Mgr. Katarína Dubcová, Národný ústav celoživotného vzdelávania

  • PhDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

  • PhDr. Branislav Frk, PhD., katedra andragogiky, Prešovská univerzita, člen Výkonného výboru Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v SR 

  • Ing. Ildiko Pathóová, Odbor celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

  • Mgr. Michal Deneš, Odbor celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR


Prezentácie konferencie: klikni sem.

Odkaz

https://ec.europa.eu/epale/sk