Katedra andragogiky, Prešovská univerzita v Prešove

Katedra andragogiky, Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove / vysokoškolské pracovisko, ktoré sa zameriava na rozvíjanie teoretických základov vied o výchove, andragogiky a uplatňovanie jeho výsledkov vo vyučovacom procese a spoločenskej praxi.

Edukácia dospelých odsúdených - poznatky a skúsenosti

13.10.2017 10:00 - Prešov

Popis

Cieľom akcie je vytvoriť platformu pre výmenu poznatkov, názorov a skúseností profesionálov, ktorí sa venujú teórii a praxi edukácie dospelých vo výkone trestu odňatia slobody (výkonu väzby).


Miesto konania: 

Katedra andragogiky, 17. novembra 1, Prešov


Kontaktná osoba:

Mgr. Silvia Lukáčová, PhD.

Telefón: 0915-419941

Email: silvia.lukacova@unipo.sk

Odkaz

http://andragogika.weebly.com/