Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB v Banskej Bystrici

Katedra pedagogiky a andragogiky PF UMB vznikla 1.9. 2021 ako výsledok snahy koncentrovať potenciál odborníkov zabezpečujúcich študijné a vedecko-výskumnú činnosť v študijných odboroch zameraných na oblasť výchovy, vzdelávania a poradenstva detí, mládeže, dospelých a seniorov. Táto snaha reaguje na aktuálne spoločenské trendy, ktorých jednotiacim prvkom je vnímanie učenia (sa) ako procesu, ktorý sprevádza človeka počas celého života.

Edukácia dospelých 2021

04.11.2021 10:00 - Banská Bystrica

Popis

Vážené kolegyne, kolegovia,

 

po dôkladnom zvážení všetkých okolností sme prijali nasledovné rozhodnutie:

Medzinárodná vedecká konferencia EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2021, ktorá sa mala konať 04.11.2021 v Banskej Bystrici sa, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu na Slovensku, ale najmä negatívne prognózy vývoja,

NEUSKUTOČNÍ

 

Všetkým, ktorí sa do dnešného dňa na konferenciu prihlásili úprimne ďakujeme za prejavený záujem.

Pre autorov, ktorí plánovali prezentovať nové príspevky, ponúkame možnosť prezentovať ich na budúci rok v rámci konferencie EDUKÁCIA DOSPELÝCH 2022 (v plánovanom termíne: Apríl 2022) a následne publikovať v zborníku vedeckých štúdií ANDRAGOGICKÉ ŠTÚDIE 2022.

 

Je nám ľúto, že sa s Vami nebudeme môcť stretnúť osobne, ale sme presvedčení, že sme prijali zodpovedné a korektné riešenie neohrozujúce zdravie účastníkov. Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorým sme týmto rozhodnutím spôsobili akékoľvek komplikácie.

Tešíme sa na stretnutie v Apríli 2022 !

 

S pozdravom

prof. Miroslav Krystoň a organizačný výbor konferencie.

 


https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-pedagogiky-a-andragogiky/konferencia-edukacia-dospelych-conference-adult-education/edukacia-dospelych-2021-adult-education-2021/

Odkaz

https://www.pdf.umb.sk