Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Od 1. januára 2009 je Národná banka Slovenska súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. V rámci Eurosystému je úlohou Národnej banky Slovenska prispievať k zabezpečeniu: menovej politikydevízových operácií a devízových rezervvydávania eurových bankoviek a mincíplatobného stykuzberu a zostavovania štatistíkmedzinárodnej spoluprácevzájomnej spolupráce a podpore centrálnych bánkfinančnej stability v eurozóne Ďalšou dôležitou úlohou Národnej banky Slovenska je výkon dohľadu nad finančným trhom.

Dni finančného spotrebiteľa 2019

23.10.2019 13:00 - Bratislava

Popis

Národná banka Slovenska si uvedomuje význam vzdelávania širokej verejnosti k zodpovednému prístupu k financiám. Naším cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť a podieľať sa na výchove spotrebiteľov, ktorí dokážu použiť svoje financie efektívne a informovane. Jedným z prostriedkov na dosiahnutie tohto cieľa sú aj rôzne vzdelávacie aktivity, najmä pre základné, stredné a vysoké školy.

V rámci týchto aktivít Národná banka Slovenska pripravuje 23. – 24. októbra 2019 už druhý ročník podujatia s názvom Dni finančného spotrebiteľa 2019, ktorého nosnou témou je:

Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?

Zapojte sa do aktivít v rámci Dní finančného spotrebiteľa 2019. Rozšírite si svoje praktické vedomosti aj vedomosti svojich žiakov a študentov v oblasti finančnej gramotnosti, ktoré vám pomôžu zvládnuť existujúce nástrahy vo svete financií.


Videopozvánka

Program


Kontaktná osoba

Roman Fusek / Peter Szovics

Telefón: 0257871111

Email: roman.fusek@nbs.sk

Odkaz

www.nbs.sk