OZ Lifestarter

občianske združenie,
plné kreatívnych ľudí,
ktorí sú odhodlaní meniť svet.

https://lifestarter.sk

Diskuttujme!

22.10.2021 20:15 - Trnava

Popis

Panelová diskusia lokálnych aktérov z oblasti vzdelávania, kultúry či voľného času.
Moderuje: Andrea Šprochová

Registrácia (festival sa uskutoční v režime OTP)


Hostia

 • Eva Nemčovská 
  viceprimátorka mesta Trnava
 • Juraj Bottka 
  vedúci odd. správy výkonu škôl, TTSK
 • Jaroslav Mihálik 
  dekan Fakulty sociálnych vied UCM
 • Pavol Tomašovič
  riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho
 • Jana Žišková
  koordinátorka centra Budúcnosť INAK

Informácie o ďalších podujatiach festivalu Učiaca sa Trnava: Program festivalu  

 

Odkaz

https://www.uciacasatrnava.sk