Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií

– obhajuje a podporuje záujmy svojich členov; – prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne kultúrno-osvetových pracovníkov a kvality činnosti kultúrno-osvetových zariadení; – podieľať sa na tvorbe a realizácii koncepčných, strategických, legislatívnych a rozvojových dokumentov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti; – realizuje odborné podujatia zamerané na profesionalizáciu a rozvoj kultúrno--osvetových inštitúcií; – prispievať k výmene skúseností a sieťovaniu kultúrno-osvetových inštitúcií na Slovensku; – spolupracuje s profesijnými odborným združeniami, organizáciami a ďalšími inštitúciami podobného zamerania

Dialógy s vekom

30.11.2021 09:00 - online

Popis

Dialógy s vekom - projekt Spájanie 30.11.2021 (bezplatný webinár)

Program

30.11.2021 (utorok) od 9.00h do 11.00h

1. téma - Aktívne starnutie, čo môžem urobiť JA (tréning pamäti) - Ing. Silvia Valovičová

2. téma - Prezentácia projektu EWA (Alzheimerova a Parkinsonova choroba) Mgr. Monika Kucharová, PhD 


Registrácia: https://forms.gle/jyF9c7hBpETqTs118 

Online zoom link bude zaslaný registrovaným účastníkom najneskôr v deň konania webinára.


Kontaktná osoba

PhDr. Veronika Vasilová, PhD.

Tel.: 0918 817 134

Email: akoi@akoi.sk

Odkaz

www.akoi.sk