Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií

Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií je záujmové združenie fyzických a právnických osôb založené v roku 2014 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. AKOI: – obhajuje a podporuje záujmy svojich členov; – prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne kultúrno-osvetových pracovníkov a kvality činnosti kultúrno-osvetových zariadení; – podieľať sa na tvorbe a realizácii koncepčných, strategických, legislatívnych a rozvojových dokumentov v oblasti kultúrno--osvetovej činnosti; – realizuje odborné podujatia zamerané na profesionalizáciu a rozvoj kultúrno--osvetových inštitúcií; – prispievať k výmene skúseností a sieťovaniu kultúrno-osvetových inštitúcií na Slovensku; – spolupracuje s profesijnými odborným združeniami, organizáciami a ďalšími inštitúciami podobného zamerania. 

Dialógy s vekom

29.11.2021 13:30 - Nitra

Popis

Dialógy s vekom - projekt Spájanie

29.-30.11.2021 (bezplatný odborný webinár)


Program

Webinár 29.11.2021 (pondelok) od 13.30h do 16.30h

1. téma: - Ing. Erik Selecký, PhD. et PhD. - Edukácia seniorov - možnosti a limity,

2. téma: - PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. - Medzinárodné skúsenosti z práce so seniormi


Registrácia:

https://forms.gle/jyF9c7hBpETqTs118 


Kontaktná osoba

PhDr. Veronika Vasilová, PhD.

0918 817 134

akoi@akoi.sk

Odkaz

www.akoi.sk