Akadémia vzdelávania Zvolen

Vzdelávanie mládeže a dospelých, člen AIVD SR

Deti s narušenou komunikačnou schopnosťou

13.10.2017 16:00 - Zvolen

Popis

Ukážka tréningu pre rodičov, vzdelávacích pracovníkov detí s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou na rozvíjanie komunikácie pomocou augmentatívnej a alternatívnej komunikácie.


Lektor : Mgr.Veronika Maňková


Termín: 13.10.2017, v čase 16-17,30 hod


Miesto realizácie : Akadémia vzdelávania Zvolen, Námestie SNP č.25


Účasť je bezplatná, avšak je potrebné sa zaregistrovať, teda nahlásiť svoju účasť mailom: avzv@avzvolen.sk


Doplňujúce informácie osobne alebo na mobilnom čísle 0902 930 206 / 0902 930 207.

Email: avzv@avzvolen.sk

Odkaz

www.avzvolen.sk