Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo na základe rozhodnutia rektora dňa 26.novembra 2004 ako samostatne hospodáriaca súčasť s účinnosťou od 1.decembra 2004. História jej niektorých útvarov však siaha až do roku 1960. Vzdelávame dospelých a poskytujeme široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností profesijného a osobnostného rastu, kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania a v troch riadených útvaroch. V Útvare pre celoživotné vzdelávanie, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie (vzdelávanie pre verejnosť, vzdelávanie pedagógov, vzdelávanie krajanov) a Univerzitu tretieho veku. V Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov. V Študijnom a kongresovom stredisku v Modre - Harmónií, kde realizáciu vzdelávacích programov a výučbu spájame s relaxom v krásnom prostredí Malých Karpát. Okrem verejnosti, firiem, inštitúcií a jednotlivcov, študenti z jednotlivých fakúlt, absolvovaním vzdelávacích programov majú možnosť k svojmu vzdelaniu získať pridanú hodnotu pri uplatnení sa v praxi po skončení štúdia.

Deň učenia pri otvorených dverách - Útvar jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov

27.11.2018 08:30 - Bratislava

Popis

PROGRAM

08:30 - 10:00

Slovenský jazyk - učebňa č. 111, č. 108, č. 216, č. 207

Matematika - učebňa č. 105

Dejepis - učebňa č. 305

Chémia - učebňa č. 205

10:10 - 11:40

Slovenský jazyk - učebňa č. 111, č. 108, č. 303

Matematika - učebňa č. 105, č. 107

Chémia - učebňa č. 216

Biológia - učebňa č. 205

Náuka o spoločnosti - učebňa č. 303

12:00 - 13:30

Slovenský jazyk - učebňa č. 205, č. 105, č. 107

Matematika - učebňa č. 305

Dejepis - učebňa č. 303

Biológia - učebňa č. 216, č.108


Miesto konania:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov

Žižkova 10

811 02 Bratislava


Kontaktná osoba: 

 

RNDr. Dana Krajčiová

Telefón: +421 911 100 080

Email: dana.krajciova@cdv.uniba.sk


 

Odkaz

www.cdv.uniba.sk