V a V Akademy, s.r.o.

VaV Akademy je osvedčeným poskytovateľom vzdelávacích a rekvalifikačných akreditovaných kurzov. Širokú ponuku kurzov realizujeme kdekoľvek na Slovensku. Výučbu v maximálnej miere prispôsobuje študentom, ktorí pod vedením profesionálnych lektorov získavajú potrebné zručnosti pre svoje budúce uplatnenie v praxi. Navyše, naši študenti si môžu pri štúdiu uplatniť množstvo aktuálnych akcií a zliav, prípadne sa zapojiť do zaujímavých súťaží alebo požiadať o preplatenie celej sumy kurzu ÚPSVaR cez projekt RE-PAS.

Deň otvorených dverí vo VaV

06.12.2018 08:00 - Prešov

Popis

Kontaktná osoba

Lucia Výbošteková

Telefón: 0907 035 335

Email: Lucia.Vybostekova@vav.sk


Miesto konania:

Hlavná 50, Prešov


Počas týždňa celoživotného učenia bola naša firma otvorená všetkým minulým, aktuálnym, budúcim záujemcov o kurzy či zvedavcom. Celý týždeň vyvrcholí Dňom otvorených dverí vo VaV presne na Mikuláša, t.j. 6.decembra, kedy je pre Vás pripravená ukážka jazykového kurzu, ukážka kurzu zdobenia medovníkov, kurzy prvej pomoci. Vyskúšať si môžete taktiež trenažér a v neposlednom rade aj pomôcť, nakoľko v tento deň bude u nás prebiehať aj Mikulášska kvapka krvi. Všetci ste vítaní :)

Odkaz

www.vav.sk