V a V Akademy, s.r.o.

VaV Akademy - člen skupiny VaV je synonymom modernej spoločnosti, ktorej cieľom je zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre všetkých. Naša vzdelávacia agentúra je postavená na tradícii, odbornosti a profesionalite. Tradíciu úspešne prepájame s neustálym progresom vo výučbe a moderným technickým vybavením.

Deň otvorených dverí VaV Akademy

12.10.2017 08:00 - Prešov

Popis

Program dňa otvorených dverí


Miesto konania:

Hlavná 50 

080 01 Prešov

Odkaz

www.vav.sk