Akadémia vzdelávania Čadca o.z.

Akadémia vzdelávania Čadca je neziskové občianske združenie zamerané na vzdelávanie dospelých. Organizujeme rôzne druhy vzdelávania pre všetky vekové kategórie - jazykové vzdelávanie, rekvalifikačné kurzy, odborné semináre a projekty.

Deň otvorených dverí v Akadémii vzdelávania Čadca 2015

22.09.2015 09:00 - Čadca

Popis

Miesto konania: Akadémia vzdelávania Čadca, Námestie slobody 59

 

09.00 - 16.00 hod.

Deň otvorených dverí bude zameraný na informovanie širokej verejnosti o význame a poslaní Týždňa celoživotného vzdelávania. Všetci účastníci dostanú informácie o možnostiach vzdelávania sa pre nezamestnaných (REPAS) a zamestnaných občanov. Budú si môcť zdarma otestovať svoje jazykové zručnosti a získať informácie o nových trendoch v jazykovom vzdelávaní.


Kontaktná osoba: Mgr. Jana Krkošková

 0902930228 / avca@aveducation.sk

Odkaz

https://www.facebook.com/pages/Akad%C3%A9mia-vzdel%C3%A1vania-pobo%C4%8Dka-%C4%8Cadca/148191695225572?fref=ts