Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Vzdelávame dospelých a poskytujeme široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností profesijného a osobnostného rastu, kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania a v troch riadených útvaroch.

Deň otvorených dverí na Univerzite tretieho veku

21.10.2019 13:00 - Bratislava

Popis

Záujemcovia o vzdelávanie majú v tento deň možnosť zúčastniť sa prednášky v študijnom programe Európska únia.

Témou prednášky sú "Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii".

Súčasťou podujatia Dňa otvorených dverí bude oboznámenie širokej verejnosti o programoch Univerzity tretieho veku, ktoré pre seniorov ponúka Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava.


Kontaktná osoba:

Mgr. Dana Havranová

Telefón: +421 2 50 11 77 22

Email: dana.havranova@cdv.uniba.sk 


Miesto konania:

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Odbojárov 10/a

831 04 Bratislava

miestnosť č.29

 

 

 

Odkaz

https://cdv.uniba.sk/utv