Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo na základe rozhodnutia rektora dňa 26.novembra 2004 ako samostatne hospodáriaca súčasť s účinnosťou od 1.decembra 2004. História jej niektorých útvarov však siaha až do roku 1960. Vzdelávame dospelých a poskytujeme široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností profesijného a osobnostného rastu, kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania a v troch riadených útvaroch. V Útvare pre celoživotné vzdelávanie, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie (vzdelávanie pre verejnosť, vzdelávanie pedagógov, vzdelávanie krajanov) a Univerzitu tretieho veku. V Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov. V Študijnom a kongresovom stredisku v Modre - Harmónií, kde realizáciu vzdelávacích programov a výučbu spájame s relaxom v krásnom prostredí Malých Karpát. Okrem verejnosti, firiem, inštitúcií a jednotlivcov, študenti z jednotlivých fakúlt, absolvovaním vzdelávacích programov majú možnosť k svojmu vzdelaniu získať pridanú hodnotu pri uplatnení sa v praxi po skončení štúdia.

Deň otvorených dverí na Univerzite tretieho veku

27.11.2018 09:00 - Bratislava

Popis

Záujemcovia o vzdelávanie majú v tento deň možnosť zúčastniť sa prednášky v študijnom programe Veľké divy sveta. Témou prednášky sú "Hrobky, hroby veľkých, mauzóleá". Počas prednášky budú prezentované práce študentov Univerzity tretieho veku na túto tému. Súčasťou podujatia Dňa otvorených dverí bude oboznámenie širokej verejnosti o programoch Univerzity tretieho veku, ktoré pre seniorov ponúka Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava.


Kontaktná osoba: 

Mgr. Dana Havranová

Telefón: +421 2 50 11 77 22

Email: dana.havranova@cdv.uniba.sk


Miesto konania: 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Odbojárov 10/a

831 04 Bratislava

miestnosť č.28

Odkaz

https://cdv.uniba.sk