Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania

Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania (CEKOV) bola založená v roku 2008. Zaoberáme sa tvorbou a realizáciou programov celoživotného vzdelávania, konzultačnou činnosťou a službami zameranými na zvýšenie konkurencieschopnosti regiónov. Dlhodobo spolupracujeme na environmentálnych projektoch, projektoch pre obehové hospodárstvo, pre priemyselné podniky, stredné odborné školy, zelené pracovné miesta a iné. Realizovali sme a v súčasnosti pracujeme na projektoch z EŠIF ako aj medzinárodných projektoch z EÚ komunitárnych programov.

CICLO projekt

30.11.2020 10:00 - Bratislava

Popis

Prezentácia projektu obehového hospodárstva CICLO z programu Erasmus+. Projekt realizujeme v rokoch 2019-2021 v konzorciu 8 partnerov zo 7 štátov EÚ. V rámci projektu vytvárame akreditovaný program CŽV pre nízkokvalifikovaných zamestnancov pracujúcich v odpadovom hospodárstve- v recyklačných centrách, na zberných dvoroch, skládkach a pod. Našim cieľom je zlepšiť obehové hospodárstvo a to: znížiť tvorbu odpadov, zvýšiť vytriedenosť, zvýšiť využiteľnosť zdrojov, prechádzať od produktov k službám a zvýšiť možnosť zamestnania na zelených pracovných miestach. Projekt je podporený Európskou úniou.


Kontaktná osoba

Ing. Jana Gulan

0911452352

projekty@euvzdelavanie.sk

Odkaz

http://www.euvzdelavanie.sk