KALAB

Krajanské centrum umenia Slovákov v zahraničí a študentov umenia doma a tiež laboratórium živých tém okolo nás. Miesto pre občerstvenie tela aj ducha:)

Charitatívny PubQuiz pre BIVIO

17.10.2016 19:00 - Bratislava

Popis


Práca umožňuje človeku osamostatniť sa, zabezpečiť si vlastné bývanie, založiť si rodinu, plniť si svoje sny. Mladí, dospelí ľudia s mentálnym postihnutím, absolventi praktických škôl, si často na Slovensku nevedia nájsť prácu. Príčin je viacero, jednou z nich je málo možností pripraviť sa na konkrétne profesie, s ktorými by sa mohli uplatniť na trhu práce. Pokiaľ sa im nepodarí nájsť si prácu, sú zväčša odkázaní na pomoc v zariadeniach sociálnych služieb, alebo zostávajú zatvorení doma. A to nechceme. Títo ľudia chcú a sú schopní pracovať!

Preto, aby sa mohli zamestnať, potrebujú získať praktické pracovné zručnosti. V našom občianskom združení si uvedomujeme, že príprava ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnávanie je náročný proces a ťažká úloha, nie však neriešiteľná. Preto sme sa pustili do realizácie inovatívneho projektu BIVIO, ktorý prinesie nové šance a príležitosti pre desiatky ľudí. Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR (www.zpmpvsr.sk) je autorom aj realizátorom projektu.

www.bivio.sk


Kontaktná osoba: 

Zuzana Dolinayová Kutlíková

Tel.: 0908732082

Email: zuzana.dolinayova@gmail.com

 

Odkaz

www.kalabcentrum.sk