Univerzita tretieho veku, Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline

Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline je pracovisko poskytujúce vzdelávacie a poradenské služby v oblasti seniorského vzdelávania prostredníctvom Univerzity tretieho veku, jazykové vzdelávanie študentom Žilinskej univerzity v rámci vysokoškolského štúdia i širokej verejnosti prostredníctvom ,jazykových kurzov. Je certifikačným centrom pre Cambridge English jazykové skúšky a skúšky Goetheho inštitútu. Pripravuje a realizuje aj vzdelávacie programy pre vysokoškolských učiteľov.

Cesta do hlbín študentovej duše

10.10.2017 15:00 - Žilina

Popis

Úvodná prednáška ďalšieho ročníka cyklu popularizačných prednášok "Cesty poznávania" otvorených širokej verejnosti. Má tendenciu spoznávať nepoznané prostredníctvom prednášok a diskusných fór.

Lektor: Ing.Lucia Hrebeňárová, PhD.

Krátka anotácia: Nadčasový Komenského prístup "Škola v hre a škola hrou" má svoje jedinečné miesto i v ďalšom vzdelávaní. Niekoľko známych i osobných pohľadov na ďalšie vzdelávanie, jeho silu a krásu.


Miesto konania

Žilinská univerzita v Žiline, Ulica 1.mája 32, 010 08 Žilina, miestnosť MB 106


Kontaktná osoba
PhDr.Ľubica Mindeková

Telefón: 0918-971 108

Email: lubica.mindekova@uniza.sk

Odkaz

http://www.ucv.uniza.sk/ucv/