Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií

Mgr. Daniela Gundová, predsedníčka Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií (AKOI), 

tel.: 037/6531 544, 037/6531 546
e-mail: daniela.gundova@kosnr.sk

 

 

Celoživotné učenie ako cesta k zamestnanosti

20.10.2016 10:00 - Banská Štiavnica

Popis

Miesto konania: Penzión pod Sitnom, Počúvadlianske jazero, Banská Štiavnica


Cieľom podujatia je upriamiť pozornosť pracovníkov v oblasti kultúry na aktuálne otázky a dokumenty dotýkajúce sa celoživotného učenia a zamestnateľnosti; zvýšiť dôraz na problematiku vzdelávania dospelých a celoživotného učenia v rámci aktivít realizovaných kultúrnymi organizáciami; inšpirovať a usmerniť kultúrne organizácie pri realizácii vzdelávacích podujatí.


PROGRAM A PRIHLÁŠKA

Záväznú prihlášku pošlite obratom najneskôr do 14. októbra 2016 na adresu:

veronika.vasilova@nocka.sk, svetlana.chomova@nocka.sk

Odkaz