Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR

AIVD má viac ako 30 ročnú tradíciu v oblasti aktivít prispievajúcich k zvyšovaniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Naším poslaním je združovať inštitúcie zaoberajúce sa vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. AIVD koncentruje profesionálne kapacity na riešenie koncepcií v oblasti vzdelávania dospelých a spolupracuje so štátnymi orgánmi a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. AIVD je členom European Association for Education of Adults (EAEA).

Budovanie kapacít vzdelávania dospelých

20.10.2022 15:00 - Revúca

Popis

Tvorba a návrh implementácie modelu budovania kapacít zameraného na posilnenie činnosti, vplyvu a spolupráce AIVD SR v naliehavých témach vo vzdelávaní dospelých, ako ich uvádza správa OECD Getting Skills Right / Zapojenie dospelých s nízkou kvalifikáciou do vzdelávania (Engaging low-skilled adults in learning). 

Zameranie na konkrétne 4 témy: informácie a dosah, poradenstvo, validácia, životné zručnosti.


Podujatie je určené pre hodnotiteľov Peer Review (metóda vzájomného hodnotenia  kvality) a odborníkov z oblasti vzdelávania dospelých (riaditeľov, manažérov vzdelávania, lektorov, trénerov, poradcov a ďalších zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých).


REGISTRÁCIA (do 18.10.2022)


Metóda vzájomného hodnotenia kvality je alternatívou k iným systémom zabezpečovania kvality, ktoré sú primárne určené pre firemné/podnikateľské prostredie (ISO 9000, EFQM, a.i.). Jej podstatou je hodnotenie kvality kolegami (peers) z rovnakého alebo podobného profesionálneho prostredia. 

Finančné nástroje pre podporu vzdelávania dospelých, ako napríklad individuálne vzdelávacie účty, si budú vyžadovať zabezpečenie kvality a kontrolu inštitúcií, ktoré budú do schémy zapojené. Slovensko zatiaľ systém zabezpečenia kvality pre inštitúcie vzdelávania dospelých  vytvorený nemá a metóda vzájomného hodnotenia kvality môže napomôcť k jeho vybudovaniu. Metóda uplatňuje zásady Európskeho referenčného rámca zabezpečovania kvality a zameriava sa na rozvoj a podporu inštitúcií v ich snahe ponúkať vzdelávacie a poradenské služby vysokej kvality.

Ďalšie informácie: https://aivd.sk/networks-for-quality-adult-learning-one/ 

Informácie o projekte ONE: https://www.adult-learning.eu/en/

Odkaz

www.aivd.sk