SAFE TIME spol. s r.o.

Akreditovaná spoločnosť pre poskytovanie služieb vzdelávania bezpečnosti práce, výrobca ochranných prostriedkov proti pádu z výšky

BOZP inak - cesta ku kultúre bezpečnosti v organizáciách

02.11.2020 09:00 - Banská Bystrica

Popis

PRIPRAVUJEME / odstraňovanie bariér vo výchove a vzdelávaní zamestnancov v oblasti bezpečnosti na pracovisku. Dnešný systém formálnych školení nie je efektívny a nie je veľmi často pripravovaný v súlade so zásadami andragogiky. Tento seminár je pokusom prispieť do mozaiky dobrej praxe.


Kontaktná osoba

Juraj Uherek

Telefón: 048 41 47 074

Email: juraj@safetime.sk

Odkaz

https://safetime.sk