Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Štátny inštitút odborného vzdelávania svojím rozsahom aktivít a činností reaguje na širokú problematiku odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Sleduje pritom moderné európske trendy vychádzajúce z nových príležitostí pre stredné odborné školstvo orientujúce sa na potreby trhu práce a kvalifikovanú pracovnú silu. Aktivity organizácie sa orientujú na žiakov, pedagogických aj odborných zamestnancov a potreby zamestnávateľov. 

BLOGER EPALE 2018

26.11.2018 09:00 - Slovensko

Popis

Vážení používatelia platformy EPALE,

Národná podporná služba EPALE Slovensko vyhlasuje súťaž:

BLOGER EPALE 2018

Súťažiť o titul blogera alebo blogerky EPALE 2018, môže ktokoľvek, kto:

  • Je registrovaným používateľom/používateľkou, registrácia je možná tu: www.ec.europa.eu/epale/sk/
  • Pridá blogový príspevok v slovenskom jazyku v období od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 na platformu EPALE.
  • Blogový príspevok je relevantný k téme celoživotného vzdelávania v rozsahu 500 – 3 500 slov

Odmenou pre troch víťazov bude bezplatná účasť na konferencii „Stát a vzdelávaní dospělých,“ ktorá sa koná pri príležitosti stého výročia prijatia zákona č. 67/1919 Sb. O organizácii ľudových kurzov občianskej výchovy, dňa 7. 2. 2019, Senovážné nám. 872/25, Praha 1. Víťazom súťaže bude taktiež poskytnuté ubytovanie v ***hoteli a náhrada cestovných nákladov. Viac..


Víťazi budú vyhlásení 21. 1. 2019

Odkaz

https://ec.europa.eu/epale/sk