Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Hlavným cieľom Národného podnikateľského centra (NPC) je realizovanie koncepcie jednotného miesta typu „one-stop-shop“, poskytujúceho široké portfólio informácií a doplnkových služieb najmä pre malých a stredných podnikateľov. Našim zámerom je podporiť aj vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Podpora činnosti Národného podnikateľského centra v Bratislave sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj. V regiónoch bude komplexná sieť Národných podnikateľských centier budovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch.

Oba nosné projekty sú financované prostredníctvom operačného programu Výskum a inovácie, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom hlavným realizátorom je Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s partnerom projektu Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Dlhodobou víziou SBA je stať sa prvou voľbou slovenských podnikov pri vzniku a rozvoji ich podnikania. Vytvorenie Národných podnikateľských centier v rámci Slovenska umožní poskytovanie služieb komplexnejším a účinnejším spôsobom v rámci celého životného cyklu podnikateľa.

Bezplatné konzultácie pre podnikateľov z BA kraja

30.11.2018 12:00 - BSK

Popis

VÝZVA: Krátkodobé individuálne poradenstvo – bezplatné konzultácie v rozsahu 10 hodín pre podnikateľov z BA kraja 


Viac o výzve TU


Na Výzvu sa môžete prihlásiť zaslaním elektronického formulára Žiadosti.

Ak ste sa od septembra 2017 zaregistrovali v Národnom podnikateľskom centre a bol Vám pridelený identifikačný kód klienta, uveďte ho prosím vo formulári.

Po odoslaní elektronického formulára Vám bude vyplnená Žiadosť doručená na e-mail. Žiadosť vytlačte a podpísanú štatutárom/mi doručte do SBA:

a) osobne do Front Office NPC v Bratislave Twin City, blok A, prízemie, Karadžičova 2, alebo

b) doručovacou službou na korešpondenčnú adresu SBA Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, alebo

c) osobne na úvodnú konzultáciu, ktorá sa uskutoční v priestoroch NPC.

Bližšie informácie o poskytovanej službe nájdete v Plnom znení výzvy.


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo je pre podnikateľov z BSK zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Viac informácií o Rastovom programe nájdete v Implementačnom manuáli.


V prípade otázok neváhajte kontaktovať NPC na tel. č. 02/203 63 123 alebo e-mailom: rp@npc.sk.

Odkaz

http://www.sbagency.sk/vyzva-kratkodobe-individualne-poradenstvo-bezplatne-konzultacie-v-rozsahu-10-hodin-pre-podnikatelov#.W_xuxy2ZPBL