Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií

Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií je záujmové združenie fyzických a právnických osôb založené v roku 2014 podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. AKOI: – obhajuje a podporuje záujmy svojich členov; – prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne kultúrno-osvetových pracovníkov a kvality činnosti kultúrno-osvetových zariadení; – podieľať sa na tvorbe a realizácii koncepčných, strategických, legislatívnych a rozvojových dokumentov v oblasti kultúrno--osvetovej činnosti; – realizuje odborné podujatia zamerané na profesionalizáciu a rozvoj kultúrno--osvetových inštitúcií; – prispievať k výmene skúseností a sieťovaniu kultúrno-osvetových inštitúcií na Slovensku; – spolupracuje s profesijnými odborným združeniami, organizáciami a ďalšími inštitúciami podobného zamerania.

Bez bariér

12.10.2021 13:00 - Michalovce

Popis

Bez bariér - projekt Spájania, odborný seminár 12.-13.10.2021

PROGRAM A REGISTRÁCIA


Kontaktná osoba

PhDr. Veronika Vasilová, PhD.

Tel.: 0918 817 134

Email: akoi@akoi.sk

Odkaz

www.akoi.sk