Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities

19.10.2016 08:30 - Bratislava

Popis

Konferencia o odbornom vzdelávaní a príprave: "Apprenticeship: Better training - Higher skills - Great opportunities"

19-20.október 2016


Kategória podujatia: neverejné

Viac o podujatí


Podujatie prinesie inovatívne prvky do tradičného formátu zasadnutia generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré bude spojené s konferenciou zameranou na implementáciu záväzkov členských štátov pod hlavičkou Európskej Aliancie pre učňovské vzdelávanie v nadväznosti na Spoločnú deklaráciu z roku 2013. Predmetom podujatia bude reflektovať na stav implementácie a zdieľanie príkladov dobrej praxe v členských štátoch, ako aj na ďalšie možnosti napredovania a reformovania odborného vzdelávania a prípravy. Rovnako sa tiež budeme venovať možnostiam rozširovania spolupráce so súkromným sektorom a zamestnávateľmi. Dôležitou témou diskusií generálnych riaditeľov bude aj Nový program v oblasti zručností pre Európu.


Miesto konania:  Bôrik 1628/15, Bratislava


Kontaktná osoba:

Vahram Chuguryan

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Tel.: +421 2 59 37 48 63 

Email: vahram. chuguryan@minedu.sk

Odkaz

http://www.eu2016.sk/en/political-and-expert-meetings/vet-conference-apprenticeship-better-training-higher-skills-great-opportunities