AONTAS

AONTAS je národným koordinátorom pre Európsku agendu pre vzdelávanie dospelých (EAAL) v Írsku od roku 2014. Náš súčasný projekt má názov Vzdelávanie dospelých a komunitné vzdelávanie: podporované spôsoby učenia sa 2020 – 2021. Cieľom tohto projektu je vyvinúť inovatívne a komunitne založené metódy, identifikovať potreby študentov a vypracovať politické odporúčania na zapojenie zraniteľných a marginalizovaných dospelých do írskeho vzdelávania dospelých. Bude to zahŕňať rámec aktivít, ktoré spoločne analyzujú a budujú porozumenie súčasných vzdelávacích dráh v Írsku, rozvíjajú nové modely osvedčených postupov a ponúkajú jasné politické riešenia írskym a európskym tvorcom politiky.

AONTAS Lifelong Learning Conference

24.11.2021 09:30 - online

Popis

Konferencia celoživotného vzdelávania AONTAS sa bude konať online 24. novembra medzi 9:30 a 12:30.
 
Podujatie sa zameria na témy rovnosti vo vzdelávaní, flexibilného učenia a úlohy vzdelávania dospelých pri riešení a prekonávaní výziev pandémie COVID-19.
 
Cieľ podujatia
 
Cieľom podujatia je uznať potrebu a hodnotu celoživotného vzdelávania ako investície do občanov Európy. Okrem toho sa bude snažiť posilniť profil vzdelávania dospelých prostredníctvom budovania povedomia a chápania vplyvu rôznych spôsobov vzdelávania; a ich schopnosť zahrnúť a podporovať marginalizovaných a zraniteľných dospelých, ktorí boli predtým vylúčení a/alebo ťažko dosiahnuteľní vo formálnych vzdelávacích systémoch.


Program (zmena vyhradená)


9:30 – privítanie a predstavenie – CEO AONTAS, Niamh O'Reilly; Predseda AONTAS, John D'Arcy
9:40 - Najdôležitejšie z projektu EAAL 2020 - 2021
9:50 – hlavný rečník – profesorka Ellen Boeren, profesorka edukácie a riaditeľka výskumu na University of Glasgow School of Education
10:20 - Panelová diskusia o rovnosti vo vzdelávaní - Zastúpenie rôznych komunít
11:15 - prestávka
11:30 - Úvahy o flexibilnom vzdelávaní - Eline Wigdel, Nórske riaditeľstvo pre vyššie vzdelávanie a zručnosti, Nórsko
11:45 - Flexibilné vzdelávacie ponuky vo Fínsku - Erno Hyvönen, koordinátor projektu na Ministerstve edukácie a kultúry, Fínsko
12:05 – otázky a odpovede / breakout sekcie
12:30 - Zhrnutie a závery


REGISTRÁCIA

 

Odkaz

https://www.aontas.com/events/aontas-lifelong-learning-event