Academia Istropolitana Nova / AINova

Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností a tým podporovať aktívnu úlohu účastníkov vzdelávania v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, s dôrazom na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, na propagáciu spoločných európskych tém a osobnostný rozvoj jednotlivcov.

Angličtina pre dospelých začiatočníkov

22.09.2015 17:30 - Bratislava

Popis

Tešíme sa na Vás 22.septembra 2015 v čase od 17:30 do 19:00 hod. v Informačnom centre AINova, Prostredná 64, Svätý Jur.

Kontaktná osoba:

Alžbeta Marková

02/4497 0450

alzbeta.markova@ainova.sk

Odkaz

https://www.facebook.com/oz.ainova?fref=ts