Academia Istropolitana Nova / AINova

Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností a tým podporovať aktívnu úlohu účastníkov vzdelávania v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, s dôrazom na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, na propagáciu spoločných európskych tém a osobnostný rozvoj jednotlivcov.

Angličtina pre dospelých

27.11.2018 17:30 - Svätý Jur

Popis

Príďte sa pozrieť, ako sa u nás dospelí zdokonaľujú v angličtine vážnou i hravou formou v neformálnom vzdelávaní. Účasť je voľná, hodina je súčasťou bežiaceho jazykového kurzu.


Kontaktná osoba:

Betka Marková

Telefón: 0905 526 860

Email: alzbeta.markova@ainova.sk


Miesto konania:

Academia Istropolitana Nova / Infocentrum

Prostredná 64, Svätý Jur

Odkaz

http://www.ainova.sk/sk/cudzie-jazyky/