Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici je príspevková organizácia zriadená Trenčianskym samosprávnym krajom v Trenčíne. Pôsobí v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava. Činnosťou sa metodicky a organizačne podieľa na rozvoji miestnej kultúry, na uchovávaní a sprístupňovaní hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti. Vyhľadáva, sprístupňuje a dokumentuje činnosť tvorcov miestnej kultúry, pomáha súborom a jednotlivcom a propaguje kultúrny potenciál regiónu. Odborne a organizačne spolupracuje pri realizácií kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí regionálneho, nadregionálneho a medzinárodného charakteru. Úzko spolupracuje s ďalšími kultúrnymi inštitúciami, špecializovanými zariadeniami, miestnou samosprávou, školami všetkých stupňov, spolkami a záujmovými organizáciami.

Alzheimerova choroba

23.10.2019 10:00 - Považská Bystrica

Popis

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici


Kontaktná osoba

Mgr. Dominika Galomičová

042/ 4262109

dominika.galomicova@pospb.sk

Odkaz

www.pospb.sk