IUVENTA - slovenský inštitút mládeže

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna príspevková organizácia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je rozvoj potenciálu a kompetencií mladých ľudí, podpora a rozvoj práce s mládežou, neformálne vzdelávanie a implementácia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v zmysle Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.

Akreditačné školenie 2019

07.11.2019 14:00 - Trenčianske Teplice

Popis

Pozývame Vás na CZ-SK Akreditačné školenie, ktoré je určené pre organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi Európskeho zboru solidarity (ďalej ako EZS), pre nové organizácie držiace Značku kvality a organizácie, ktoré zvažujú žiadosť o Značku kvality v budúcnosti.

Školenie vytvára priestor na výmenu skúsenosti, získanie vedomosti, oboznámenie sa so základnými princípmi, formami a metódami dobrovoľníckej služby. Školenie je zamerané na kvalitu projektov Európskeho zboru solidarity a pripravenosť pracovníkov organizácií na prácu s dobrovoľníkmi.

Pre získanie komplexného prehľadu v programe EZS je dôležitá účasť na celom trvaní školenia.


Termín: 7.11. - 10.11. 2019 so začiatkom o 14:00 hod.
Miesto: Trenčianske Teplice (Hotel Most Slávy)


Uzávierka prihlášok bude 7.10.2019

Prihláška a bližšie informácie: https://forms.gle/Gyk8VueypFhZUUbT8


Pracovný jazyk: Český/Slovenský

Cieľová skupina

  • Koordinátori dobrovoľníckych projektov v rámci Erasmus+ a Európsky Zbor Solidarity
  • Novo akreditované organizácie pre dobrovoľnícke aktivity v rámci Erasmus+ a EZS
  • Koordinujúce organizácie dobrovoľníckych aktivít v rámci Erasmus+ a EZS
  • Organizácie, ktoré požiadali o značku kvality pre dobrovoľnícke aktivity v rámci EZS
  • Organizácie, ktoré majú záujem získať značku kvality pre dobrovoľnícke aktivity v rámci EZS

 

Náklady spojené s účasťou na školení

Bližie informácie o cestovných náhradách vám budú zaslané spolu s pozvánkou na školenie.

V prípade otázok sa na neváhajte obrátiť na Adama Latáka (adam.latak@iuventa.sk)

Odkaz

www.iuventa.sk