Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Vzdelávame dospelých a poskytujeme široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností profesijného a osobnostného rastu, kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania a v troch riadených útvaroch.

Ako byť odolnejší voči korupcii/prednáška

25.10.2019 10:00 - Bratislava

Popis

Pozývame seniorov a seniorky na diskusný seminár, ktorý sa uskutoční pod záštitou Transparency v spolupráci s Univerzitou tretieho veku CĎV UK v piatok 25. október so začiatkom o 10:00 hod. Seminár v aule č. 19 na Ulici Odbojárov 10/A bude vo formáte 2-hodinovej prednášky pre záujemcov a záujemkyne v seniorskom veku s dvoma prednášajúcimi. V rámci podujatia sa budeme venovať: - legislatívnemu minimu, definícii pojmov a termínov v oblasti korupcie a odhaľovaniu falošných správ v médiách; - modelovým situáciám a príkladom z praxe/v interaktívnej forme so zapojením účastníkov a účastníčok; - neformálnej diskusii a spätnej väzbe, odpovediam na otázky účastníkov a účastníčok.


Miesto konania

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava 

miestnosť č.19


Termín konania

25. 10. 2019, 10:00 - 12:00 hod.


Kontaktná osoba

Mgr. Dana Havranová

Telefón: +421 2 50 11 77 22

Email: dana.havranova@cdv.uniba.sk

Odkaz

www.cdv.uniba.sk