Národný ústav celoživotného vzdelávania

Národný ústav celoživotného vzdelávania (predtým Academia Istropolitana) bol zriadený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v roku 1990 ako priamo riadená organizácia ministerstva, s cieľom podporovať aplikáciu medzinárodných programov Rady Európy v oblasti postgraduálneho vzdelávania slovenských odborníkov pri zapájaní Slovenska do európskych štruktúr. 

14.mája 2010 sa Academia Istropolitana premenovala na Národný ústav celoživotného vzdelávania (NUCŽV).

Okrem pôvodne stanovených cieľov organizácie v súčasnosti plní Národný ústav celoživotného vzdelávania úlohy spojené s implementáciou národnej Stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva a s transferom inovácií v oblasti vzdelávania do vzdelávacích politík v Slovenskej republike.

Ako blogovať o vzdelávaní dospelých

23.09.2015 17:30 - Bratislava

Popis

Termín konania: 23. septembra 2015, 17:30 - 20:30

Miesto konania: Impact Hub Bratislava, Hviezdoslavovo nám. 20


Ciele workshopu

• preskúmať koncept blogovania ako nástroja pre podporu vzdelávania dospelých

• poskytnúť účastníkom základné informácie, potrebné pre blogovanie

• vytvoriť priestor pre praktický nácvik písania blogpostu

Čo vás na workshope čaká

Workshop je pre tých, ktorí sa venujú vzdelávaniu dospelých a radi by rozšírili svoje komunikačné nástroje aj o blogovanie. Spoločný čas nebudeme venovať technickým náležitostiam blogovania, ale ponúkneme skôr strategický pohľad na to, čo blogovanie je a ako ho možno využiť.

Okrem iného sa zameriame na nasledujúce témy: 

• 3 kroky k úspešnému začiatku / ako začať a ako vydržať

• ako si vybrať témy a tvoriť dobrý obsah

• ako zvýšiť dosah blogovania a namiešať svoj mediálny koktail

• analýza príkladov, práca s vlastným textom

• využitie vizualizácie a práca s fotografiami

• ako využiť platformu EPALE, ktorá slúži ako celoeurópsky priestor na výmenu informácií o vzdelávaní dospelých i ako priestor na blogovanie o rôznych témach dotýkajúcich sa vzdelávania a učenia dospelých

Lektorka Zora Pauliniová sa snaží nájsť balans medzi vlastným aktívnym vstupovaním do zmien (Cyklokoalícia, Námestie pre ľudí, Záhrada pod pyramídou) a vzdelávaním a inšpirovaním druhých. Ako senior trénerka a facilitátorka organizácie PDCS sa zameriava na vzdelávanie dospelých, najmä z neziskového sektora, v oblasti vedenia advokačných kampaní, presadzovania zmien, práce s médiami a prezentačných zručností, ale aj tréningu trénerov a facilitácie. V roku 2007 začala blogovať na blogu Sme a v krátkom čas sa stala VIP blogerkou. Za sériu článkov o Bratislave bola nominovaná na Novinársku cenu. Okrem toho aktívne publikuje a vystupuje v médiách s témami, ktoré sú jej blízke a vo svojej práci často využíva fotografiu. 


Registrovať sa na workshop je možné cez formulár.

Kapacita workshopu je 15 účastníkov/účastníčok. Účasť na workshope je bezplatná.


KONTAKTNÁ OSOBA:

Katarína Dubcová,  katarina.dubcova@nuczv.sk , 02/69 202 231 

Odkaz

https://ec.europa.eu/epale/sk/node/13590