Academia Istropolitana Nova / AINova

Poslaním AINovy je vzdelávať a vytvárať priestor na prenos vedomostí a skúseností a tým podporovať aktívnu úlohu účastníkov vzdelávania v ďalšom rozvoji Slovenska a európskeho regiónu, s dôrazom na zachovanie a propagáciu kultúrneho a prírodného dedičstva, na propagáciu spoločných európskych tém a osobnostný rozvoj jednotlivcov.

AGENDA 2030 / Čo to znamená pre mestá a obce?

27.09.2017 09:00 - Svätý Jur

Popis

Tešíme sa na Vás v stredu 27.septembra 2017 v čase od 09:00 do 15:30 hod. v Informačnom centre AINova.


V ostatnej dobe aj u nás zažívame extrémy počasia – sucho, horúčavy, prívalové dažde. Je to prejav klimatických zmien na celom svete. Klimatická zmena je jeden z globálnych problémov. Výsledkom je nestabilita počasia, zásob vody, potravín, zdravotné problémy, migrácia. Úlohou každého štátu a každej samosprávy a komunity ako zodpovedných hráčov je prispieť k riešeniu globálnych otázok a konať lokálne. Samosprávy v spolupráci s miestnymi združeniami môžu urobiť opatrenia, ktoré znížia zraniteľnosť územia a zvýšia kvalitu života obyvateľov.

PROGRAM KONFERENCIE


Miesto konania:

Informačné centrum AINova, Prostredná 64, Svätý Jur


KONTAKT A REGISTRÁCIA do 22. septembra 2017 na es@ainova.sk, 02 / 4497 0452-53


Konferencia sa koná v rámci projektu Učíme sa myslieť globálne na lokálnych príkladoch (AINova), ktorého cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o otázkach trvalej udržateľnosti s dôrazom na klimatickú zmenu. Projekt je súčasťou strešného projektu EÚ Ladder, ktorý je zameraný na posilnenie kapacít a aktivít asociácií a združení samospráv v oblasti rozvojového vzdelávania a ich spolupráce s občianskou spoločnosťou. Slovenský partner v projekte Ladder je Únia miest Slovenska.

Odkaz

www.ainova.sk