Vzdelávacie a konferenčné centrum INTENZÍVA, s. r. o.

sme súkromná nezávislá spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 2000, s cieľom trvale zlepšovať služby pre našich zákazníkov (v zmysle systému riadenia kvality podľa normy ISO).  Za tento čas sme si vybudovali vlastné zázemie a kvalitnú databázu odborníkov, lektorov, konzultantov – expertov z praxe.

Našim poslaním je ďalšie vzdelávanie dospelých a poskytovanie komplexných konferenčných služieb pre súkromný aj verejný sektor. Nosné vzdelávacie programy a produkty Balance Management sú realizované v spolupráci so zahraničnými partnermi.

Špecializujeme sa na oblasť marketingu, obchodu, logistiky a ľudských zdrojov. Riadiť ľudí a vedieť sa orientovať na trhu považujeme za základ konkurencieschopnosti a rozvoja každej organizácie.

Age Management SALON 2020 & Rozvoj ľudských zdrojov 2020 (HRDA)

22.10.2020 08:30 - Bratislava

Popis

 

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management Balancing o.z. (SR) a ďalšími partnermi.


Pozn.: Odborné podujatie určené profesionálom, ktorí sa zaoberajú riadením a rozvojom ľudí, ktorí majú záujem dozvedieť sa ako funguje age management vo svete a u nás.Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadnuje: priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. 


Digitálny vek a ekonomika 4.0 vyžadujú strategické a digitálne zručnosti pre zamestnancov všetkých vekových kategórii, aby boli schopní zvládať výzvy blízkej budúcnosti.


Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.


Prezenčná konferencia je kvôli protipandemickym opatreniam zrušená. Odborný program je rozdelený do hodinových on line blokov (každý mesiac jeden).

Ďalšie informácie a registrácia

Odkaz

https://www.intenziva.sk/konferencia/age-management-salon-2020