Kariérny Kompas

Kariérny Kompas pomáha ľuďom odhaliť svoj skrytý potenciál, zvoliť študijné zameranie, kariérové smerovanie a povolanie, v ktorom nájdu uplatnenie, motiváciu a radosť.

3-2-1-ŠTART Workshop na rozbehnutie kariéry po materskej

15.10.2017 09:30 - Slovenská Ľupča

Popis

Zážitkový workshop pomôže ženám - matkám odhaliť svoj skrytý potenciál a začať premýšľať nad svojou kariérou s iného uhla pohľadu. Prostredníctvom zážitkových, koučovacích metód lepšie spoznajú svoje osobnostné kvality, sny, túžby a hodnoty. Následne ich nasmerujú do oblastí, ktoré by ich v živote napĺňali.


Kontaktná osoba

Mgr. Michaela Valicová, PhD.

Telefón: 0904455653

Email: michaela@kariernykompas.sk

Odkaz

www.kariernykompas.sk