Týždeň celoživotného učenia 2017 pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO

Týždeň celoživotného učenia | 08.09.2017 15:39


Slovenská komisia pre UNESCO vyjadrila plnú podporu AIVD SR a ocenila dlhodobú aktivitu zameranú na podporu vzdelávania na všetkých úrovniach. Udelenie záštity zo strany Slovenskej komisie pre UNESCO je pre nás nielen cťou ale aj záväzkom. Veríme, že spolu so silnými partnermi pomôžeme tvoriť kvalitné prostredie pre vzdelávanie dospelých na Slovensku.

Podporný list - udelenie záštity SK UNESCO nad podujatím "Týždeň celoživotného učenia"