TCU 2020 pod strechou nového stanu!

Týždeň celoživotného učenia | 21.01.2020 21:23


Nový stan ako sponzorský darček


V roku 2020 nás čaká jubilejný 20. ročník podujatia Týždeň celoživotného učenia na Slovensku (TCU), uskutoční sa v termíne od 26. do 31. októbra 2020. Veríme, že sa nám v spolupráci s partnermi aj v tomto roku podarí zorganizovať desiatky bezplatných vzdelávacích podujatí po celom Slovensku. Jedným z nových partnerov TCU je spoločnosť Expodom.sk. Prekvapili nás nečakaným sponzorským darčekom – bezplatným nožnicovým stanom. Ďakujeme za nový stan a tešíme sa ako nám bude pomáhať pri propagácií vzdelávania dospelých.